Ishrana

Pravilna ishrana je bitan preduslov za pravilan rast, razvoj, očuvanje i unapređivanje zdravlja i podizanje biološkog potencijala dece, kada i dolazi do najintenzivnijeg rasta i razvoja. 

Ishrana je bazirana na keteringu u saradnji sa pouzdanim partnerom Ketering servis Smiljković (http://keteringservis.com) te je i sa te strane osigurana kvalitetno izbalansirana ishrana koja prati jelovnike sačinjene od strane nutricioniste (Jadranka Mijatovic) i dijetetičara, a u skladu je sa uzrasnim karakteristikama i potrebama dece predškolskog uzrasta. 

Celodnevni boravak obuhvata:

  • doručak;
  • prepodnevnu užinu;
  • ručak;
  • popodnevnu užinu.

Poludnevi boravak obuhvata:

  • doručak;
  • prepodnevnu užinu;
  • ručak.

Podeli sa prijateljima!

Program

Program "Celodnevni boravak je oblik vaspitno - obrazovnog rada namenjen deci od prve godine do polaska u školu. Program celodnevnog boravka realizuje medicinska sestra vaspitač (rad sa decom do 3 godine) i vaspitač (rad sa decom od tri godine do polaska u školu)."

Ishrana

Ishrana U saradnji sa pouzdanim partnerom Ketering servis Smiljković je osigurana kvalitetno izbalansirana ishrana koja prati jelovnike sačinjene od strane nutricioniste (Jadranka Mijatovic) i dijetetičara, u skladu je sa uzrasnim karakteristikama i potrebama dece predškolskog uzrasta.

Adaptacija

Adaptacija Polazak u jaslice, vrtic je velika promena u životu svakog deteta pa i roditelja, to je period tokom koga se dete privikava na novu sredinu, drugare, osoblje i uslove života u vrtiću, traje razlicito u zavisnosti od deteta do deteta, a najčesce dve do tri nedelje. U tom periodu dete kraće boravi u vrtiću u zavisnosti od njegove reakcije.